The Dream Server

A point in the future there will be a Mod API, more stable updates (a update doesn’t mean waiting for ages for new versions of mods) and more leisure time for us. That might result in a cooler server. We will here doodle ideas about how such a dream server could or should be.

Lebbe’s dream server

(Written on Norwegian)

Dette er tenkt som en mer “åpen” server for flere brukere:

  1. Alle brukere har hvert sitt eget område hvor bare de kan gjøre endringer. Dette kan være relativt store områder (for eksempel ca. en biome med kart hvor biomer er x 16 i størrelse).
  2. Ved spawn er det en stor by hvor hver bruker har sitt eget rom i et bolig-kompleks (tenkte boligblokker). I byen finnes det også et marked hvor man kan bytte ting med andre brukere.
  3. I hver brukers rom/hus er det en warp til midten av brukerens område, slik at man lett kan forflytte seg rundt. Ellers er det ikke noe warping!
  4. En mod som gjør det mulig å selge ting i markedet hadde vært stilig. Kanskje brukere kan drive butikker hvor man får bytte gjenstander med hverandre.

Øvrige tanker:

  • Brukere burde få tilgang til nether, samme omfang som på overflaten, dvs. 1/8 mindre plass.
  • Brukere burde bli oppmuntret til å lage tunneller til hverandre i nether, kanskje gi premie for antall fullførte tunneller som er knyttet til naboens tunneller (40 diamanter f.eks.). Da må man sammarbeide med naboen om hvor tunnelene skal møtes etc.
  • Kanskje ha litt “overlapp” med nabo-tomter om hvor man får lov til å endre ting.
  • Hvis vi holder av for eksempel 20 “tomter” (for 20 brukere) kan resten av kartet være “fritt for alt”, med full anarki om man vil. Kanskje, i stedet for at tomtene “overlapper”, at man kan ha “anarki” i grenseområdene rundt tomter.

Det var mine tanker. Om dere har egne ideer, lag en headline på denne siden og skriv dem der. Kanskje vi etter hvert kan konvergere til et felles prosjekt. :)

Last modified: 18.05.2012
Table of content